ສົ່ງຟຣີ ເຂດຕົວເມືອງ (ນະຄອນຫຼວງ) ເມື່ອຊື້ເບຍຄົບ 900,000₭ ຫລື ເຫລົ້າ/ໄວນ໌ 1,500,000₭

ຮູກາເດນ
(Hoegaarden)

ຕົ້ນຕໍາລັບເບລກ້ຽນວິທ໌ເບຍ

ເປັນເບຍທີ່ມີລົດຊາດນຸ້ມ, ດື່ມງ່າຍ ແລະ ມີລະດັບຄວາມຂົມ (IBUs) ຕ່ຳ. ຮູກາເດນ ມີລົດຊາດນຸ້ມສົດຊື່ນເປັນພິເສດ ເໝາະສຳລັບນັກດື່ມເບຍ ທີ່ຕ້ອງການດື່ມເບຍທີ່ແຕກຕ່າງຈາກລາເກີທົ່ວໆໄປ. ດ້ວຍສ່ວນປະສົມຫລັກຈາກແປ້ງເຂົ້າສາລີ, ເປືອກໝາກກ້ຽງ ຄິວຣາເຊວ ແລະ ດອກຜັກຊີ ດ້ວຍຂັ້ນຕອນການບົ່ມ ທີ່ມີຄວາມສະຫຼັບສັບຊ້ອນ ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ເບຍຮູກາເດນ ມີຄວາມເປັນເອກະລັກ ບໍ່ຄືໃຜ.


ປະເທດຕົ້ນກໍາເນີດ

ເບລຢ້ຽມ


ປະເພດເບຍ

ວິທ໌ເບຍ


ລະດັບແອລກໍຮໍ

4.9% alc/vol