New hoegaarden bottle

ຮູກາເດນ
(Hoegaarden)

Fb icon Ig icon

ຕົ້ນຕໍາລັບເບລກ້ຽນວິທ໌ເບຍ

ເປັນເບຍທີ່ມີລົດຊາດນຸ້ມ, ດື່ມງ່າຍ ແລະ ມີລະດັບຄວາມຂົມ (IBUs) ຕ່ຳ. ຮູກາເດນ ມີລົດຊາດນຸ້ມສົດຊື່ນເປັນພິເສດ ເໝາະສຳລັບນັກດື່ມເບຍ ທີ່ຕ້ອງການດື່ມເບຍທີ່ແຕກຕ່າງຈາກລາເກີທົ່ວໆໄປ. ດ້ວຍສ່ວນປະສົມຫລັກຈາກແປ້ງເຂົ້າສາລີ, ເປືອກໝາກກ້ຽງ ຄິວຣາເຊວ ແລະ ດອກຜັກຊີ ດ້ວຍຂັ້ນຕອນການບົ່ມ ທີ່ມີຄວາມສະຫຼັບສັບຊ້ອນ ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ເບຍຮູກາເດນ ມີຄວາມເປັນເອກະລັກ ບໍ່ຄືໃຜ.


ປະເທດຕົ້ນກໍາເນີດ

ເບລຢ້ຽມ


ປະເພດເບຍ

ວິທ໌ເບຍ


ລະດັບແອລກໍຮໍ

4.9% alc/vol