Corona

ໂຄໂຣນາ
(Corona)

Fb icon Ig icon

ໃຊ້ຊີວິດຢ່າງມີຄວາມສຸກ

ເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ສົມບູນແບບທີ່ຈະຊ່ອຍເຕີມເຕັມ ຄວາມສຸກ ແລະ ເພີດເພີນຢ່າງຜ່ອນຄາຍ ໃຫ້ຊີວິດອັນຮຽບງ່າຍຂອງທ່ານ. ເບຍໂຄໂຣນາ ມີຄວາມບາງເບົາ ໃຫ້ລົດຊາດສົດຊື່ນ ມີສີທອງເຫຼືອງ ບັນຈຸໃນຂວດແກ້ວໃສ ພ້ອມລວດລາຍອັນເປັນເອກະລັກ ທີ່ບັນຈົງແຕ້ມດ້ວຍມື, ຕົບທ້າຍດ້ວຍໝາກນາວ ຝານເປັນປ່ຽງໃສ່ເທິງປາກແກ້ວເບຍເຢັນໆ. ໃຊ້ຊີວິດແບບງ່າຍໆ ສະບາຍໆ ໄປກັບເບຍໂຄໂຣນາ.


ປະເທດຕົ້ນກໍາເນີດ

ເມັກຊິໂກ


ປະເພດເບຍ

ລາເກີ


ລະດັບແອລກໍຮໍ

4.6% alc/vol