ລາວ | English


Bols Blue Curacao Liqueur
100cl / 21%

118,000 ກີບ


Bols Lychee
70cl / 17%

144,000 ກີບ


Bols Peach
70cl / 17%

150,000 ກີບ


Bols Triple Sec Liqueur
70cl / 38%

145,000 ກີບ


Bombay London Dry Gin
75cl / 40%

145,000 ກີບ


Bombay London Dry Gin
100cl / 40%

190,000 ກີບ


Boodles London Dry Gin
70cl / 45.2%

195,000 ກີບ


Bottega Gold
75cl / 11%

380,000 ກີບ


Bottega Rose Gold
75cl / 11.5%

380,000 ກີບ


Bottega White Gold
75cl / 11%

380,000 ກີບ


Bowmore 12YO Single Malt
70cl / 40%

450,000 ກີບ


Brock Man Premium Gin
75cl / 40%

385,000 ກີບ


Brugal 1888
70cl / 40%

400,000 ກີບ


Brugal Rom Anejo Reserva
100cl / 38%

215,000 ກີບ


Bruichladdich The Classic Laddie Single Malt Scotch Whisky
70cl / 50%

525,000 ກີບ


Budweiser Bottle
33cl / 5% / USA

11,000 ກີບ